نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خلخال (واقع در استان اردبیل)

نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی لایه رستری است که پیکسل های آن حاوی بعد ارتفاعی هستند.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی